Polityka prywatności

 1. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis internetowy moment.pl, versum.pl, versum.com (dalej: „Serwis”).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w zakresie Portalu jest Booksy International Sp. z o.o. z siedzibą ul. Prosta 67, piętro 28, 00-838 Warszawa, NIP: PL9512381607, REGON: 147315920, KRS: 0000515914, e-mail: biuro@versum.pl (dalej: „Administrator”).
 3. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@versum.pl.
 4. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu internetowego. Są to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie internetowym, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli te, znajdujące się w plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
 6. Cel Podstawa prawna Czas
  Wykonanie umowy na linii Administrator - użytkownik (dalej: „Usługi”) art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu wygaśnięcia umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem. Przy czym dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń
  Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika
  Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dane przetwarzane wyłącznie w przypadku uprzedniego udzielenia przez Ciebie zgody) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO– dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody
  Przesyłanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody
 7. Operator udostępnia Usługodawcy, w celu realizacji przez niego Usług, dane Użytkownika, który dokonał Rezerwacji Usług, w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych na Koncie Użytkownika.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: Usługodawcy, podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 11. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia. W celu uzyskania kopii danych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@versum.pl
 12. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 13. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 14. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 15. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 16. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz ponadto skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Polityka plików cookies

§ 1 Definicje

 1. Operator - oznacza Booksy International Sp. z o.o. z siedzibą ul. Prosta 67, piętro 28, 00-838 Warszawa, NIP: PL9512381607, REGON: 147315920, KRS: 0000515914, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Operatora - oznacza Cookies zamieszczane przez Operatora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną pPrivacyPolicyControllerrzez Operatora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Operatora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza portal internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem moment.pl, versum.pl, versum.com
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - każdą osobę fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystającą z portalu moment.pl, versum.pl, versum.com

 

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Operatora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Operator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Operator wykorzystuje Cookies Operatora w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Operatora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. Operator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
   1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   1. Twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   2. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.